หลักสูตร : SC22-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2565

ข้าพเจ้า นางสาวธัญสุดา เพ็งทองหลาง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดิฉันได้อัพโหลดคลิป VDO ผลการปฏิบัติงานของทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลสระทอง ลงในช่อง Youtube U2T for BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพ1 วีดีโอการทำงานของผู้ปฏิบัติงานตำบลสระทอง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565  ดิฉัน และอาริยาได้ไปจัดบูธขายกระเป๋าม่วงเจริญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานวิทยาศาสตร์

ภาพ2 ขายกระเป๋างานวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานได้ให้ผู้ปฏิบัติงานแบ่งกลุ่ม กลุ่มทำเพจ 4 คน, กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4 คน, กลุ่มทำโลโก้ 2 คน ผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์กำหนดให้ โดย กลุ่มสร้างเพจ สมาชิกมี 4 คน ดังนี้ 1.บัวเลียน, 2.จิราวรรณ, 3.ญาณิศา และดิฉัน กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4 คนมีสมาชิก ดังนี้ 1.อาริยา, 2.สมหมาย, 3.อภิญัญา, 4.พรวดี กลุ่มออกแบบโลโก้ 2คนมีสมาชิก ดังนี้ 1.ยงยุทธ์, 2.กฤษณพงษ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดิฉัน และทีมผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม1 ได้ลงเก็บข้อมูล TCD หมู่ 2 บ้านไทรทม และหมู่ 3 บ้านไทยจาน โดยได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี

ภาพ3 ลงเก็บข้อมูล TCD

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานได้ให้ผู้ปฏิบัติงานแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม เนื่องด้วยวันที่ 3 กันยายน 2565 จะลงพื้นที่ทำการออกแบบลายผ้า และย้อมสีผ้า กลุ่มที่ 1 จัดข้าวและเบรก จำนวน 2 คน ซึ่งมี อภิญัญา และญาณิศา รับผิดชอบหน้าที่ กลุ่ม 2 จัดซื้อของที่อาจารย์กำหนด 2 คน ซึ่งมี สมหมาย และพรวดี รับผิดชอบหน้าที่ กลุ่ม 3 จัดเตรียมอุปกรณ์ 6 คน ซึ่งมี 1.อาริยา, 2.บัวเลียน, 3.ยงยุทธ์, 4.กฤษณพงษ์, 5.จิราวรรณ และดิฉัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565  ดิฉันได้สร้างเพจ facebook โดยมีชื่อเพจว่า U2T for BCG ตำบลสระทอง จัดทำขึ้นเพื่อ เอาไว้โพสต์ขายสินค้า หรือข่าวสารต่างๆของทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลสระทอง และได้ประชุมกับคณะอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมจะลงพื้นที่วันที่ 3 กันยายน และประชุมเรื่องการทำโลโก้ผลิตภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์ โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet

ภาพ4 เพจเฟสบุ๊ค

วันที่ 2 กันยายน 2565 ดิฉัน และทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เตรียมของ เตรียมความพร้อม เพื่อที่จะทำกิจกรรมในวันที่ 3 กันยายน ทำความสะอาดพื้นที่ จัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ กวาดถู เตรียมอุปกรณ์ในการย้อมสีผ้า และดิฉันได้ทดลองใช้โปรแกรมออกแบบลายผ้า

ภาพ5 เตรียมความพร้อม

วันที่ 3 กันยายน 2565 คณะอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และวิทยากรได้ออกมาสอน มาให้ความรู้เรื่องการออกแบบลายผ้า และการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ ดิฉัน และอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ได้ออกแบบลายผ้าโดยใช้โปรแกรมในการออกแบบ ให้ชาวบ้านเลือก จากนั้นพอเลือกลายผ้าเสร็จก็ทำการย้อมสีผ้าจากวัตถุธรรมชาติที่เตรียมไว้

1.สบู่เลือด                                       5 กิโลกรัม

2.น้ำสะอาด                                     10 ถัง

3.หม้อยอมสี                                    4 ใบ

4.ครกหิน                                        2 ใบ

5.เตาถ่าน                                       4 หัว

6.ไม้พาย                                         4 อัน

7.กะละมังขนาดใหญ่                          5 ใบ

8.ดอกดาวเรือง                                 3 กิโลกรัม

9.ผ้าขาวบาง                                    3 ผืน

10.น้ำยาล้างจาน                              2 ถุง

อาจารย์ได้ให้กลุ่มประชาชนและทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยกันนำน้ำสะอาดมาต้มเตรียมที่จะยอมสีธรรมชาติ เตรียมต้มน้ำทั้ง 4 หม้อ ให้เดือด พร้อมที่จะยอมสีธรรมชาติ หม้อที่ 1 ใส่ใบสบู่เลือด หม้อใบที่2 ใส่ดอกดาวเรือง หม้อใบที่ 3 ใส่แก่นฝางที่วิทยากรเตรียมมาให้ หม้อใบที่ 4 ต้มให้สิ่งสกปรกออกจากเส้นใยให้สะอาด

หม้อที่ 1 นำด่างฟอก  3 ห่อ เทลงไปในหม้อที่เตรียมไว้แล้วเทน้ำยาล้างจาน ประมาณ 3 ทัพพี นำเส้นใยที่เตรียมไว้ต้มประมาณ1 ชั่วโมงต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำลงมาพักในน้ำอุ่นใส่เกลือประมาณ 10นาที

ภาพ6 ต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำลงมาพักในน้ำอุ่นใส่เกลือ

หม้อที่2 ต้มน้ำใบสบู่เลือดต้มให้เดือดต้มประมาณ 1 ชั่วโมง จนสีของใบสบู่เลือดออกมาเป็นสีเขียวเข้มแล้วนำน้ำที่ต้มมากรองเอาน้ำที่ต้มแล้วนำมาต้มให้เดือดให้ได้อุ่น 60-90 องศาเซลเซียส ส่วนผสม  สารจุลสี 4ทัพพี แล้วคนเข้ากันจะกลายมาเป็นสีเขียวอ่อน  แล้วค่อยนำเส้นใยที่ต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำมายอมในน้ำสบู่เลือดใช้ไม้พายขยี้เส้นใยให้น้ำซึมเข้าไปในเส้นใยได้เป็นอย่างดียอมประมาณ 1 ชั่วโมง ให้สีธรรมชาติซึมเข้าไปแล้วค่อยนำมาล้างในน้ำสะอาดล้างจนน้ำใสสีไม่ออกแล้วนำขึ้นมาพัก กระตุกเส้นใยไม่ให้เส้นพันกัน แล้วนำมาพึงลมให้แห้งแล้วค่อยนำเส้นใยมาถักทอเป็นผ้าทอมือ

ภาพ7 ต้มใบสบู่เลือด

หม้อที่3  ต้มน้ำดอกดาวเรืองต้มให้เดือดต้มประมาณ 1 ชั่วโมง  จนสีของดอกดาวเรืองออกมาเป็นสีเหลืองอ่อน  แล้วนำน้ำที่ต้มมากรองเอาน้ำที่ต้มแล้วนำมาต้มให้เดือดให้ได้อุ่น 60-90 องศา ส่วนผสม  สารส้ม 4ทัพพี แล้วคนเข้ากันจะกลายมาเป็นสีเหลืองเข้ม  แล้วค่อยนำเส้นใยที่ต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำมายอมในน้ำดอกดาวเรืองใช้ไม้พายขยี้เส้นใยให้น้ำซึมเข้าไปในเส้นใยได้เป็นอย่างดียอมประมาณ 1 ชั่วโมง ให้สีธรรมชาติซึมเข้าไปแล้วค่อยนำมาล้างในน้ำสะอาดล้างจนน้ำใสสีไม่ออกแล้วนำขึ้นมาพัก กระตุกเส้นใยไม่ให้เส้นพันกัน แล้วนำมาพึงลมให้แห้งแล้วค่อยนำเส้นใยมาถักทอเป็นผ้าทอมือ

ภาพ8 ต้มดอกดาวเรือง

หม้อที่ 4 ต้มน้ำแก่นฝางต้มให้เดือดต้มประมาณ 1 ชั่วโมง  จนสีของแก่นฝางออกมาเป็นสีแดง  แล้วนำน้ำที่ต้มมากรองเอาน้ำที่ต้มแล้วนำมาต้มให้เดือดให้ได้อุ่น 60-90 องศา ส่วนผสม  สารสนิมเหล็ก 4ทัพพี แล้วคนเข้ากันจะกลายมาเป็นสีม่วง  แล้วค่อยนำเส้นใยที่ต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำมายอมในน้ำแก่นฝางใช้ไม้พายขยี้เส้นใยให้น้ำซึมเข้าไปในเส้นใยได้เป็นอย่างดียอมประมาณ 1 ชั่วโมง ให้สีธรรมชาติซึมเข้าไปแล้วค่อยนำมาล้างในน้ำสะอาดล้างจนน้ำใสสีไม่ออกแล้วนำขึ้นมาพัก กระตุกเส้นใยไม่ให้เส้นพันกัน แล้วนำมาพึงลมให้แห้งแล้วค่อยนำเส้นใยมาถักทอเป็นผ้าทอมือ

ภาพ9 ต้มแก่นฝาง

ภาพ10 ปฏิบัติงาน

วันที่ 4 กันยายน 2565 ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมเรื่อง ECT week ประชุมผ่านระบบออนไลน์ มีการให้ผู้ปฏิบัติงานทำการอบรม ทำใบงาน และทำข้อสอบโดยถ้าผู้ที่ทำผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร อาริยาและดิฉันได้ประสานงานไปที่ กศน.ประจำตำบลเรื่องการนัดวัน เวลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

 

    ภาพ11 ประชุมเรื่องลงพื้นที่เก็บข้อมูล ECT week

วันที่ 5 กันยายน 2565 ดิฉันได้ทำหน้าที่แอดมินส่ง C-04 รายงานการพัฒนาสินค้า/บริการ ลงในระบบ BCG-ASSIGNMENT โดยหัวข้อรายงานการพัฒนาสินค้า/บริการ มีดังนี้

1.ความคืบหน้าโดยรวม

2.รายละเอียดความคืบหน้า (ออกแบบ/คุณภาพ/มาตรฐาน)

3.กิจกรรมที่ดำเนินการ (ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ)

4.ปัญหา/อุปสรรค

วันที่ 7 กันยายน 2565 ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และทำใบงาน ECT week ที่ศูนย์ กศน. ประจำตำบลสระทอง โดยมีคุณครู กศน. และผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านมาให้ข้อมูล และลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยได้ความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

ภาพ12 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ECT week

ภาพ13 เกียรติบัตรทำแบบทดสอบหลักสูตรพลเมืองคุณภาพทางออนไลน์

วันที่ 12 กันยายน 2565 ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แบบฟอร์มการตลาดออนไลน์ U2T Online Marketplace โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ภาพ14 อบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee

วันที่ 14 กันยายน 2565 ดิฉัน และทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้นำผ้าคลุมไหล่ม่วงเจริญ และกระเป๋าม่วงเจริญแพ็คใส่กล่องบรรจุภัณฑ์เตรียมความสถานที่ เตรียมความพร้อมจัดบูธขายในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพ15 สินค้าผลิตภัณฑ์

วันที่ 16 กันยายน 2565 ดิฉันได้สร้างเพจร้านค้าออนไลน์ใน Shopee และนำผ้าคลุมไหล่ม่วงเจริญ และกระเป๋าม่วงเจริญมาโพสต์ขาย โดยชื่อร้านมีชื่อว่า U2T for BCG ตำบลสระทอง

ภาพ16 ร้านค้าออนไลน์ Shopee