ข้าวเป็นเป็นอาหารคู่คนไทยที่ขาดไม่ได้ ไม่ต่างจากผักกระเพรา เป็นเมนูสิ้นคิด ปัจจุบันราคาข้าวราคาถูก ลงเนื้องจกผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้การส่งออกได้น้อยลง การผลิตของคนไทยไม่เพิ่มขึ้น แต่รอบ ๆ ข้างกับเพิ่มขึ้น

การทำนาโดยการเช่าเครื่องจักรดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูง มีต้นทุนขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า เวียดนาม เขมร ลาว ได้ เพราะประเทศเหล่านี้ระดับการพัฒนายังต่ำกว่าประเทศไทย ค่าจ้างแรงงานยังมีราคาถูก ประเทศไทยไม่สามารถผลิตข้าวนาปรังคุณภาพต่ำแข่งขันได้ เพราะเป็นข้าวราคาถูก แต่ที่ผลิตอยู่ได้ก็เพราะโครงการประกันราคาข้าวหรือจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด จากคำกล่าวที่ว่า “เราควบคุมราคาผลผลิตไม่ได้ แต่เราควบคุมผลผลิตได้” ด้วยสภาวะการผลิตข้าวในปัจจุบันนี้ ไม่ได้เอื้ออำนวยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น สภาพน้ำ หรือแม้แต่ราคาของผลผลิต ด้วยอาชีพการทำนา ยังเป็นอาชีพหลักของภาคการเกษตรไทย ชาวนาไทยจึงควรมีความตื่นตัวอยู่เสมอ ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ ๆ โอกาสทางการตลาด หรือการต่อยอด การส่งเสริมการยั่งยืน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นอีกทาง ในการต่อยอด สินค้าในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่ราคาตกต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในชุมตาเสา ผลิตภัณฑ์จากข้าว ตั้งแต่รวงถึงโคนต้นเพื่อลดการเผาฟางข้าวช่วยลด Pm2.5 ที่มีผลกระทบในปัจจุบัน  ได้ผลิภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ (Eco-Products) จากเศษฟางข้าว และเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปกับน้ำยาผงพร้อมรับประทาน พร้อมชูข้าว Gi

และในช่วง 15-18 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม ชม ชิม ช้อป แชร์ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในส่วนของตำบลตาเสาได้นำผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนอบแห้งพร้อมน้ำยาสำเร็จรูป บายละออ ตำบลตาเสา นำไปจัดจำหน่าย ซึ่งมีผู้คนสนใจจำนวนมากที่ได้เลือกซื้อกลับไปรับประทาน และช่องทางการขายเส้นขนมจีนอบแห้งพร้อมน้ำยาสำเร็จรูป บายละออ ตำบลตาเสา เป็นการขายแบบช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค