ข้าพเจ้านายวัติสุพนธ์ ธงทันดี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประประชาชน ในพื้นที่ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลอิสาณ ได้จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “สบู่อิสาณออร่าเฮิร์บ” และ “ไข่เค็มหลากสี” ณ ห้องประชุมของเทศบาลตำบลอิสาณ เพื่อค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ในการจัดอบรมได้มีชาวบ้าน รวมไปถึงกลุ่มสตรีในตำบลอิสาณให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศในการอบรมมีความครึกครื้นเป็นอย่างมาก

ในการจัดการอบรมได้มีการลงความเห็นร่วมกันระหว่างทีมผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มสตรีตำบลอิสาณว่าควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย และเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ รวมไปถึงช่วยให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันออกแบบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์ “สบู่อิสาณออร่าเฮิร์บ” และ “ไข่เค็มอิสาณแฟนซี”

หลังจากได้ที่ได้แบบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์แล้ว ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มอบหมายให้ทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลอิสาณ เข้าพบคณะกรรมการ ศส.ปชต. ประจำตำบลอิสาณเพื่อเก็บข้อมูลในการทำกิจกรรม ETC Week และได้เข้าเก็บข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ตำบลอิสาณ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำลังมีการซ้อมใหญ่รับปริญญา ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงเห็นว่าควรนำผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่ายภายในงาน เพื่อให้เกิดรายได้และให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้ลงพื้นที่ไปหากลุ่มสตรี เพื่อช่วยจัดทำผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการวางจำหน่วยในงานซ้อมใหญ่รับปริญญาในครั้งนี้

ลิงก์วีดีโอประจำตำบล