ข้าพเจ้านางสาวปัทมา วงศ์เพ็ญ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชนตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลถาวรได้มีการประชุมและแบ่งหน้าที่การทำงาน ในการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ดิฉันได้รับหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ ในวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565 ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและบริการที่เริ่มเปิดกิจการในปีพ.ศ.2565 นี้ เพื่ออัพเดทในแอพพลิเคชั่น u2T.cbd ซึ่งมี 5 กิจการที่สำรวจและอัพเดทข้อมูลใหม่ได้แก่ 1.ร้านเนื้อวัวสด 2.โชคสกุลทองรีสอร์ท 3.แม่บุญมาจิ้มจุ่ม 4.มาดา คาเฟ่ 5.ปุปั่น และ6.แซ่บสถาพร ตามแผนการพัฒนาสินค้า และบริการ C-03 ทางสมาชิกได้มอบหมายหน้าที่ให้ดิฉันได้สำรวจสินค้าและผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่มีการจัดจำหน่ายหรือมีการแปรรูป จัดจำหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนหรือร้านค้า เพื่อที่จะยกระดับหรือผลักดันให้เป็นสินค้าและบริการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดิฉันได้สำรวจที่ OTOP บ้านนาถาวร พบว่าน้ำมันเขียวสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ที่มาเที่่ยวที่บ้านนาถาวรและยังมีชาวบ้านที่ใช้และบอกต่อกันอย่างแพร่หลาย

ดิฉันจึงมองเห็นว่าน้ำมันเขียวสมุนไพร นพธเนศน์ จะสามารถผลักดันและนำเสนอให้เป็นสินค้าและบริการที่สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทีมผู้ปฎิบัติงานกับวิสาหกิจชุมชมบ้านน้อยพัฒนา ที่จะพลักดันสินค้าน้ำมันเขียวสมุนไพรนี้ สามารถสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง