วันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ มีการจัดงานมหัตถกรรมสินค้าแปรรูป U2T มีการนำสินค้าจากแต่ละตำบล ของจังหวัดบุรีรัมย์ มาวางจำหน่าย ทางตำบลดอนอะรางได้มีการนำสินค้าที่มีการจัดทำขึ้ันในเดือน กรกฎาคม สิงหาคม และเดือนกันยายน ได้แก่ กล้วยเบรคแตก ผ้าไหมดอนอะราง มาวางจำหน่ายด้วยเป็นต้น