กิจกรรมการลงพื้นที่จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำเดือนกันยายน

ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

(ทีม ทุ่งกระตาด Plus)

 

ข้าพเจ้า นางสาวอรุณศิริ สินสุพรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ 2565 ประเภทบัณฑิต พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ทางทีมทุ่งกระตาดPlus ได้จัดประชุมออนไลน์เรื่องการจัดอบรมความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์

ในเขตพื้นที่ หมู่ 11 บ้านไทยเจริญ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อผลิตภัณฑ์ส้มหมูเสี่ยงทาย และ ผลิตภัณฑ์ชาอินทผาลัม โดยจัดอบรมเพิ่มความรู้การผลิตอาหารอย่างไรให้ถูกหลักอนามัยมากขึ้นเพื่อ รวมถึงให้ชาวบ้านในชุมชนได้ลงมือปฏิบัติจริงในขั้นตอนการผลิต การแพ็คสินค้า / อาหาร การคำนวณต้นทุน รายรับ รายจ่าย กำไร เพื่อเป็นประโยชน์ในแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงาน “ U2T For BCG BRU FAIR “ มหกรรมจำหน่ายสินค้า จาก 152 ตำบล ในบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้โดดเด่นในระดับของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล หรือ การยกระดับสินค้าOTOP / อาชีพอื่นๆ ทั้งนี้แต่ละตำบลได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไปเป็นที่น่าพึงพอใจมากขึ้นในระดับหนึ่ง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาพร้อมตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและตัวผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

ลิงค์เข้าสู่ร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Shopee.co.th/minyyyzizi

วันที่ 15 – 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาทางทีมทุ่งกระตาด Plus ได้เข้าจัดบูธเพื่อแสดงสินค้าในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการวางจำหน่ายส้มหมุซึ่งรวมยอดขายตลาด 4วัน ที่ได้จัดบูธนั้นมียอดขายกว่า 500ชิ้น และสามารถทำยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากเดิม 16% จากยอดขายที่ได้

 

 

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม

 

-จัดประชุมออนไลน์ การวางแผนการจัดอบรมความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565

 

 

 

-จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มหมู ศาลากลางหมู่บ้าน หมุ่ 11 บ้านไทยเจริญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

 

 

 

-จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำชาอินทผาลัม ศาลากลางหมู่บ้าน หมุ่ 11 บ้านไทยเจริญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565

 

 

 

 

 

 

-จัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ส้มหมูเสี่ยทาย และ ผลิตภัณฑ์ชาอินทผาลัม

ศาลากลางหมู่บ้าน หมุ่ 11 บ้านไทยเจริญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565

 

 

 

-จัดบูทงาน U2T For BCG BRU FAIR ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565