โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด BCG (U2T for BCG)

ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวนิมมาภร  อังคะณา

ประเภท : บัณฑิตจบใหม่

 

ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมวางแผนการจัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและน้ำพริกบ้านหนองคูใหญ่  หลังจากการประชุมวางแผนการจัดการประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุ่งกระเต็นอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและน้ำพริกบ้านหนองคูใหญ่ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคูใหญ่  หมู่ 6 ตำบลทุ่งเต็น อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

 

   

ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในโครงการนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการนำผลิตัณฑ์ออกสู่ตลาดต่อไป

ทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ และอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดบูธเพื่อขายสินค้า ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บูธโนนตำบลทุ่งกระเต็น ED15-2 การพัฒนาน้ำมันนวดสมุนไพรและน้ำพริกบ้านหนองคูใหญ่ มาจัดเพื่อนำเสนอสินค้าของตำบลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ลิงค์วีดิโอประจำเดือนกันยายน