บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)             

ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายอภิสิทธิ์ แสงสุข กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

ประจำเดือนกันยายน

***************************************************

กระผมปฏิบัติงานร่วมกับทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการในช่วงเดือนสิงหาคม คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการทำผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 1)ผงข้าวอินทรีย์ชงดื่มเพื่อสุขภาพ 2)ยาหม่องกัญชาเพื่อสุขภาพ และสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานครั้งนี้ จนบรรจุวัตถุประสงค์สำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีรูปแบบการทำกิจกรรม ดังนี้

1.ประชุมวางแผนการทำงาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กระผมได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการทำงานเดือนกันยายนกับอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลและสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ได้ชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการ อาทิเช่น การอบรมการทำยาหม่อง

2.อบรมการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่อง

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประสานงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้ลงพื้นที่อบรมการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ให้กับสมาชิกโครงการที่สนใจ ณ บ้านน้อยพัฒนา หมู่16 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

         

วันที่  5 กันยายน 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประสานงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้ลงพื้นที่อบรมการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ให้กับสมาชิกโครงการที่สนใจ ณ บ้านน้อยพัฒนา หมู่16 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในรอบที่2

        

3.จัดบันทึกข้อมูล C-04 C-05 ลงระบบ

วันที่ 6 กันยายน 2565 รับผิดชอบในการจัดบันทึกข้อมูลC-04 ผลการพัฒนาสินค้าและบริการของทีมตำบลทะเมนชัยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ลงในระบบ

          

วันที่ 17 กันยายน 2565 รับผิดชอบในการจัดบันทึกข้อมูลC-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาดของทีมตำบลทะเมนชัยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ลงในระบบ

          

วันที่ 19 กันยายน 2565 และปฏิบัติหน้าที่เป็นadmin ประจำตำบลทะเมนชัยร่วมในช่องYouTube U2T BRU ในการอัพโหลดวีดีโอประจำเดือน

         

4.ลงพื้นที่ทำผลิตภัณฑ์ผงข้าวอินทรีย์ชงดื่มเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า ตำบลทะเมนชัย

วันที่ 12 กันยายน 2565 ทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย ได้ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า เพื่ออบรมการทำผลิตภัณฑ์ผงข้าวอินทรีย์ชงดื่มเพื่อสุขภาพ โดยมีผศ.ดร.อารยา มุสิกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการสาธิตการทำในครั้งนี้และมีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ผงข้าวอินทรีย์ชงดื่มเพื่อสุขภาพ

     

       

5.อบรมและการทำแบบประเมิน

วันที่ 31สิงหาคม 2565 กระผมได้เข้าร่วมอบรมเสวนาชุมชน เรื่องเกษตรอินทรีย์ บนวิถีพอเพียง ทำอย่างไรให้เป็นทางเลือกและทางรอดอย่างยั่งยืน?

          

วันที่ 6 กันยายน 2565 กระผมได้ร่วมอบรมและผ่านการทำแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในหัวข้อ “เยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่” และ “หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ”

         

วันที่ 13 กันยายน 2565 กระผมได้ทำแบบประเมินอีคอมเมิร์ท และการประเมินความพึ่งพอใจในระบบของReact App

         

6.ออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มยอดขายและให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น