จากการปฎิบติงานตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทางทีมงานได้คิดค้นข้อมูลแล้วสร้างชิ้นงานผลิตภัณฑ์ ได้สร้างแบร์น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลอดจนได้ชิ้นงานที่สำเร็จ ชุดกาแฟดริป ชุดสปาเซรามิกส์ ในการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการดำเนินงานจัดบูธ ในงาน U2T for BCG BRU fair ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ทำการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 เป็นวันที่บัณฑิตซ้อมรับปริญญาและวันซ้อมใหญ่ในวันที่ 18 กันยายน

       

ในการจัดงานออกบูธ ได้มีผู้ร่วมโครงการทุกตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมจำหน่ายและโชว์ผลงาน ของดีในตำบลตนเอง เพื่อที่จะได้มีรายได้เข้าสู่ตำบลและนำสินค้าออกสู่ท้องตลาด เป็นการประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งให้ผู้คนได้รู้จักสินค้าแต่ละตำบลมากขึ้น
ในทางตำบลบ้านกรวดได้นำแก้วดริปกาแฟเซรามิกส์ และชุดสปาเซรามิกส์ ออกมาจำหน่ายและมาโชว์ผลงานนี้ด้วยเช่นกัน ทางผู้ปฏิบัติงานงานหวังอย่างยิ่งว่าผลงานของตำบลบ้านกรวดจะทำให้ผู้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิกส์มากขึ้น และได้เห็นความสวยงามของผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจปั้นและรังสรรค์ขึ้นมา

   

   

รายงานประจำเดือน กันยายน 2565