ข้าพเจ้านายณัฏฐวัชช์  บุญสวัสดิ์(ภาค ประชาชน) ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลตะโกตาพิ  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในการทำงานของเดือนสิงหาคม ได้รวมกลุ่มชาวบ้านที่สนใจในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่ และอบรมเรียนรู้ด้วยกันจากวิทยากรมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เกี่ยวกับการทำสบู่ชาโคลมี2 แบบ สบู่เหลว และสบู่ก้อน ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ และลงมือทำได้ และยังสามารถประหยัดค้าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถต่อยอดผลิตจำหน่ายได้ ช่วงบ่ายอบรมเรียนรู้ เกี่ยวกับการขายในออนไลน์จับมือเรียนรู้ในการสร้างเพจ และกลุ่มเพจประจำตำบล วิธีการถ่ายภาพให้ชัด และสวยงามเพื่อลงในเพจ การใช้คำพูดเพื่อเขียนอธิบายสินค้า ให้สั้นและชัดเจน มีความหมาย อ่านแล้วสะดุดใจ และซื้อสินค้าของกลุ่ม