ข้าพเจ้า นายสหัชชัย สร้อยศิริกุล โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในกลุ่ม NS05-1 ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน .. 2565 มีดังต่อไปนี้

     ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ร่างและติดตามเอกสารต่างๆ และติดต่อที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดเพื่อขอเข้าพบเข้านายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดของโครงการที่จะจัดขึ้นและส่งหนังสือเชิญ และในช่วงบ้านทีมผู้ปฏิบัติงานเข้าพบผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อยเพื่อส่งเอกสารและพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการว่าวหอมชุมเห็ด(Chumhed Aroma Kite) และเข้าพบผู้ใหญ่บ้านชุมทองเพื่อส่งเอกสารและพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการชุมเห็ดมาสสาจออยล์ (Chumhed Massage Oil) และแจกแจงรายละเอียดโครงการทั้งสองโครงการ และส่งหนังสือเชิญเป็นวิทยากร

     ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่หาเพื่อหาเศษผ้าและสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ประจำตำบล

     ในวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565 แก้ใบเสนอโครงการ, ทำหนังสือเชิญ, หนังสือแต่งตั้งวิทยากร หนังสือเชิญ

     ในวันที่ 4 กันยายน 2565 จัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรม ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อย จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การทำต่างๆ

     ในวันที่ 5 กันยายน 2565 สมาชิก 𝗨𝟮𝗧 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝗖𝗚 ตำบลชุมเห็ด ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองตราดน้อย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าท้องถิ่นว่าวหอมชุมเห็ด (𝗖𝗵𝘂𝗺𝗵𝗲𝗱 𝗔𝗿𝗼𝗺𝗮 𝗞𝗶𝘁𝗲)” ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อย หมู่ 10 .เมืองบุรีรัมย์ .บุรีรัมย์

     ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565  ผู้ปฏิบัติงาน U2T for BCG ตำบลชุมเห็ดร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตร(กก.คส.ปชต.) เพื่อเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมรู้จักศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาประชาธิปไตร(คส.ปชต.) ลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน

     ในวันที่ 7 กันยายน 2565 จัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรม ศาลาหมู่บ้านชุมทอง หมู่ 17 จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การทำต่างๆ

     ในวันที่ 8 กันยายน 2565 สมาชิก 𝗨𝟮𝗧 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝗖𝗚 ตำบลชุมเห็ด ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมทอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าท้องถิ่นชุมเห็ดมาสสาจออยล์ (𝗖𝗵𝘂𝗺𝗵𝗲𝗱 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗢𝗶𝗹)” ศาลาหมู่บ้านชุมทอง หมู่ 17 .เมืองบุรีรัมย์ .บุรีรัมย์

 

     ในวันที่ 12 กันยายน 2565 จัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรม ศาลาหมู่บ้านชุมทอง หมู่ 17 จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การทำต่างๆ

     ในวันที่ 13 กันยายน 2565 สมาชิก 𝗨𝟮𝗧 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝗖𝗚 ตำบลชุมเห็ด ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมทอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ศาลาหมู่บ้านชุมทอง หมู่ 17 .เมืองบุรีรัมย์.บุรีรัมย์

     ในวันที่ 14 กันยายน 2565 จัดเตรียมสถานที่เพื่อวางจำหน่ายสินค้าในงาน “ U2T for BCG BRU FAIR” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 วางจำผลิตภัณฑ์ในซุ้มของตำบลชุมเห็ดในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน