ดิฉันนางสาวนัดดา ทั่งศิริ ผู้ปฏิบัติงานตำบลกลันทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ณ วันที่ 14-18 เดือนกันยายน 2565 ทางตำบลได้เข้าร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้นำผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนากันมาตลอด 3 เดือน มาวางจำหน่าย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักๆคือ น้ำยาล้างจานออแกนิค สครับมะขาม รวมทั้งหมอนรองคอสมุนไพร

             

           ซึ่งการจัดบูทจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ทำให้สามารถเจอกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเพราะเนื่องจากจะพบกับกลุ่มลูกค้าที่มาเดินดูผลิตภัฑณ์หลากหลายช่วงวัย ซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มช่องทางการขาย และมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนในชุมชนตำบลกลันทาในระยะยาวและถาวรต่อไปในอนาคต