NS06–2 ผลิตภัณฑ์กลันเตรียร์ และกลันทาเฮิร์บ ของตำบลกลันทา อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ (ประจำเดือน กันยายน)

 ดิฉัน นางสาวสุชาวดี ศรีนาเมือง เป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ ในโครงการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตำบล กลันทา อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นปลายเดือนสุดท้ายของการเดินทาง จึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การออกแบบตราสินค้า และการอบรมการพัฒนาออกแบผลิตภัณฑ์ ” โดยจัดทำโครงการขึ้นในวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา โดยมีท่านวิทยากร ท่านอาจารย์วิชัย เกษอรุณศรี มาให้ความรู้ ในการออกแบบพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านแบบสินค้า แบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำตาดออนไลน์ เป็นต้น  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์กลันเตรียร์ และกลุ่มกลันทาเฮิร์บ ได้ร่วมเข้าร่วมอบรม ถือเป็นการพัฒนากลุ่ม และพัฒนาสินค้าให้เกิดความสวยงามแปลกใหม่ และได้นแนวคิดไปปรับใช้ในกลุ่มของตนเอง

                          

  ตัวอย่าง การพัฒนาฉลากสินค้า และป้ายนำเสนอสรรพคุณ

 

อีกทั้งยังมีการทำกิจกรรมตลาดและการขายสินค้า โดยได้นำผลิตภัณฑ์ของตำบลกลันทา  มาร่วมในการวางจำหน่าย ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” ชม ชิม  ช้อป แชร์ 14-16 กันยายน 2565 มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้ โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีการจัดบูทนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตำบล ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก แวะซื้ออุดหนุนเป็นของฝากที่ระลึก หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจในการผลิต ผลิตภัณฑ์ก็มีเป็นจำนวนมากเช่น ถือว่าเป็นคำตอบของความสำเร็จในตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เหมือนเห็นผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับเศรษฐกิจ

ความประทับใจ ดิฉันดีใจและภูมิใจมากๆที่งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีทีมงานคุณภาพ ขอขอบคุณโครงการดี ทำให้ได้เรียนรู้การทำงาน การพัฒนา การใช้ทักษะต่างๆในการทำงาน มีความสุข ความภาคภูมิใจ ความดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆแบบนี้ ขอบพระคุณค่ะ

สินค้าผลิตภัณฑ์ที่สำเสนอขายในวันงาน