รายได้เสริม เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์หลากหลาย

   สนธยา จะรอดรัมย์

       “เพลิดเพลินกับโภชนาการ จากผักปลอดสาร สู่อาหารทานง่าย สร้างรายได้ชุมชน” จากนโยบายข้างต้นนั้น ทีมงานตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาโดยนำทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมาจากธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่ง มีคุณค่าทางอาหารมากมาย ปลอดภัย เนื่องจากวัตถุดิบของเรานั้นเจริญเติบโตโดยไม่มีสารเคมีมาเกี่ยวข้อง ทั้งไฮโดรโปนิกส์และออแกนิค ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ผู้ที่รักสุขภาพ เด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งรับประทานได้อย่างง่าย สะดวกพกพาง่าย และยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์ ร้านค้าที่รักสุขภาพทั่วไป คาเฟ่ และฟิตเนส

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของเราได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ลดของเสียที่ต้องทิ้ง เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายรายได้ แก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนและแท้จริง