ในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 ทีมงานSC-13 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดบูธนำเสนอและขายผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชนที่สนใจในผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวและน้ำพริกเผาของตำบลท่าม่วง ซึ่งมีรสชาติอร่อยเนื้อแน่นถูกสุขอานามัย ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า10% จากการจำหน่ายปลาแดดเดียวและน้ำพริกเผา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทางตำบลจึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยการขนส่งทางบริษัทแฟลช และจัดจำหน่วยทางแอพพลิเคชั่น shopee ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง