โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

(ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

              ชื่อ วินิธา จันทร์พล

 

      อาจารย์และทีมงานประจำตำบลไทยสามัคคี ได้มีการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ การสร้างเพจ และเทคนิคการขายออนไลน์ให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยมีการแนะนำวิธีการขายออนไลน์ว่าควรเริ่มต้นขายจากตรงไหน และต้องเตรียมความพร้อมที่จะขายออนไลน์อย่างไร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการขาย การคิดคำนวณถึงต้นทุนที่ใช้ในการผลิตรวมทั้งกำไรที่ขายได้  และสอนการเจาะจงกลุ่มผู้บริโภคที่มีสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ขาย เพื่อทำการขายได้ง่ายและตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ทำการสอนการสร้างเพจบนเฟสบุ๊ค สอนการไลฟ์สดบนเพจเฟสบุ๊ค เพื่อให้มีช่องทางการขายที่หลากหลาย ทำให้ชาวบ้านมีแนวคิดในการเริ่มต้นที่จะลงมือขายของผ่านช่องทางออนไลน์บนเฟสบุ๊คของตนเอง เพื่อให้มีช่องทางการขายที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากการเปิดแผงขายหน้าร้าน