หลักสูตร SC23-2 ตำบลเสาเดียว คณะวิทยาศาสตร์

ทีมงาน SC23-2 ประชุมหารือและวางแผนงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลเรื่องการลงพื้นที่การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกันยายนและแบ่งหน้าที่ไปติดตามผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและเสื่อกกพี่ได้มอบหมายให้ชาวบ้านได้ทอตามลวดลายที่ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ออกแบบลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำตำบลเสาเดียวไว้ให้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ได้จัดกิจกรรมอบรมการย้อมเสื่อจากสีธรรมชาติให้กับชาวบ้านตำบลเสาเดียว จัดขึ้นเพื่ออบรมสอนวิธีการย้อมเสื่อด้วยสีธรรมชาติและให้ชาวบ้านรู้จักขั้นตอนต่างๆในการย้อม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากที่เคยย้อมด้วยสีเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ทำให้มีมีชาวบ้านที่สนใจและให้ความร่วมมือเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก เพราะในตำบลเสาเดียวมีชาวบ้านที่ทอเสื่อกกอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน ทำให้การจัดกิจกรรมอบรมการย้อมสีธรรมชาติในครั้งนี้สมบูรณ์และผ่านไปได้ด้วยดี

ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลส่วนกลางทั้งหมด 500 รายการ ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ และทางทีมงาน SC23-2 ตำบลเสาเดียว ได้ลงพื้นที่จัดบูธ ชิม ช็อป แชร์ มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อขายสินค้าผ้าไหมและเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากชาวบ้านในตำบลเสาเดียว และเป็นการทอด้วยมือทุกพื้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของตำบลเสาเดียวมากขึ้นและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลเสาเดียว