ชื่อผู้ปฏิบัติงาน:นายสมชาย ปูดวงรัมย์

ประเภทประชาชน

โครงการu2t for bcg ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลบุโพธิ์เป็นตำบลเล็กๆในอำเภอลำปลายมาศ ที่แยกออกมาจากตำบลตลาดโพธิ์ ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรและทำไร่ทำสวนเป็นส่วนมาก ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นว่าตำบลบุโพธิ์สามารถสร้างกลุ่มจากสิ่งที่มีและผลิตภัณฑ์ที่มีในหมู่บ้านเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและรายได้เสริมให้กับคนในหมู่บ้านได้ ได้แก่การทำมูลวัวหมักจุลินทรีย์อัดเม็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมและเศษผ้าไหม

วันที่3กระผมได้ลงพื้นที่บ้านนาศรีนวล หมู่ที่7 ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมและเศษผ้าไหม(แม่ทองดี) ซึ่งมี คุณธัญภัทร บุญคร่ำ เป็นประธานกลุ่มและผู้ดูแลของกลุ่ม ซึ่งคุณธัญภัทร บุญคร่ำได้บอกว่า แต่ก่อนตนนั้นได้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ แต่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างพร้อมทั้งไม่มีคนดูแลแม่ตนจึงตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านพร้อมทั้งที่ตนเคยอยู่โรงงานทอผ้าและสนใจอยากทำกระเป๋าจากผ้าไหมและเศษผ้าไหมลองดู จึงได้ลองทำโดยหาแบบจากอินเตอร์เน็ตและนำมาดัดแปลง