ข้าพเจ้า นางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ประชุมวางแผนยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ ร่วมกับ  ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ทำ ​ภาร​กิจECT WEEK และ การออกบูธจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
การดำเนินกิจกรรม ECT WEEK ให้ดำเนินการโดยสามารถสอดแทรกร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ U2T ต้องดำเนินการในภารกิจอื่น ๆ

การออกบูธจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล วันที่16-9-2565  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อยู่ประจำบูธขายสินค้าในวันที่18-9-2565 หน้าที่ คือการจัดบูธขายสินค้าและขายสินค้า กล้วยอาบแดด เสื่อกกไหลที่ได้ร่วมกันพัฒนากับกลุ่มชาวบ้าน ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์และทีมงาน คณาจารและผู้ปฎิบัติงานในโครงการ U2T เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน