หลักสูตร :  การยกระดับผลิตภัณฑ์มูลสัตว์อัดเม็ดตำบลหนองโดน  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”
U2T for BCG เป็นการสานต่อโครงการ U2T แต่จะแตกต่างตรงที่โฟกัสและชูในเรื่องของ BCG เป็นหลัก ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่สามารถนำไปยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ข้าพเจ้า​ ​นาย อุดม​ทรัพย์​  ดวง​นิล​   ผู้ปฏิบัติงานประเภท​ บัณฑิตย์​ จบใหม่
ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมทั้งสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน​ พื้นที่ ต.หนองโดน 5หมู่บ้าน​  ได้แก่​  หมู่ 2 หมู่4 หมู่5 หมู่6 หมู่8
​ ตามแนวทาง​  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
U2T for BCG
ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน​และบัณฑิตย์​จบใหม่​
คณะอาจารย์​และทีมผู้ปฎิบัติ​งาน​ ได้จัดกิจกรรม​ มีดังนี้
1-18 กันยายน​ ​2565
ทางทีมผู้ปฎิบัติ​งาน​  u2t  for Bcg   และอาจารย์​ผู้รับผิดชอบ​ประจำตำบล​ หนองโดน
ได้มีการ จัดกิจกรรม​ อบรม​ส่งเสริม​
การทำปุ๋ยไว้ใช้เอง ทางคณะ อาจารย์​ได้เชิญ​
พิธีกร​ผู้ที่มีความรู้ ด้านนี้มาให้ คำแนะนำ​และสอนขั้นตอนการทำ ฮอร์โมน​ไข่และมูลสัตว์​อัดเม็ด ทั้งฮอร์โมน​ไข่และมูลสัตว์​อัดเม็ด  ชาวบ้าน อสม และผู้นำชุมชน​ ต่างให้ความร่วมมือ กันเป็นอย่างดี
พอทำเสร็จก็ได้แบ่งให้พี่น้อง ชาว ตำบล​หนองโดนได้ทำไปใช้  ในผักสวนครัว​ที่บ้าน  แถมช่วย ลดต้นทุนในการใช้ ปุ๋ยเคมีและไม่มีสารพิษ​อันตราย​ในผัก อีกด้วย
กิจกรรม​ต่อมา
ทีมงาน ผู้ปฎิบัติ​งาน ลงพื้นที่ เข้าหาครู ก.ศ.น
ประจำ ตำบล และสอบถามรายละเอียด​ต่างๆตามที่เอกสาร​ได้ระบุไว้ และข้อมูล​เบื้องเมื้อได้คำชี้แจงแล้ว
เพื่อจะหาข้อมูล​เพิ่มเติม​ ระหว่างนี้ ได้รับการร่วมมือ จากทางผู้นำชุมชน​  ชาวบ้านเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการ ชี้เป้าหมายให้ตีวงล้อม​ในการเก็บข้อ มูลที่แคบลง ช่วยในการประหยัด​เวลา
แถมได้ข้อมูล​  และช่องทางที่ชัดเจนมากขึ้น หลังจากได้ข้อมูล​และการชี้แนะ​ของผู้นำชุมชน​และประชาชนในพื้นที่แล้ว
ทางทีมผู้ปฎิบัติ​งาน​ ได้แบ่งหน้าที่กัน ไปเก็บข้อมูลตามหัวข้อนั้นๆ และถ่ายรูป ทำเอกสาร​รูปเล่ม  ส่งครู ก.ศ.น เพื่อไปใช้ประโยชน์​ในขั้นตอนต่อไประหว่างลงพื้นที่นั้น
การดำเนินชีวิตของชาวบ้าน มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลหนองโดน พบว่ามีแปลงผักเล็กๆ ตามบ้านเรือน โดยวัตถุประสงค์หลัก ที่ได้ลงสำรวจสอบถามคือ ปลูกไว้กินเองในครัวเรือน เพื่อใช้ประกอบอาหาร หากมีมากก็จะเเบ่งเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง   ทั้งนี้ก็มีบางส่วนที่ปลูกไว้  สำหรับจำหน่าย เเละนอกจากจะมีแปลงผักเล็กๆ แล้ว บางครอบครัวก็ ยังมีการทำเกษตร ผสมผสาน ปลูกไม้ผล  เลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ด วัว ควาย เลี้ยงปลา  และอีกอย่าง ก็คือ การปลูก วัชพืช​พื้นลดต้นทุกในการเลี้ยงสัตว์​ เช่น หญ้าหวาน อิสราเอล​  มีโปร​ตีน ที่สำคัญจำนวมมากที่มีผลดีต่อ สัตว์​เลี้ยง สามารถ​ให้ได้ทั้ง ไก่ เป็ด วัว ควาย ปลานิล เพื่อลดต้นทุนในการซื้อ หัวอาหาร
และมีพืชอีกชนิดหนึ่ง ที่มีโปร​ตีน​จำนวนมาก ก็คือ เเหนแดง สามารถ​เลี้ยง เพื่อจำหน่าย​ให้
ขายเป็นรายได้เสริม​ กิโลละ 60บาท
และมีเกษตรกร​จำนวนมากที่ สนใจ​และนำไปต่อยอด ในพื้นที่ต่างๆได้ดีอีกด้วย
ซึ่งทุกอย่างล้วนต่างเอื้อประโยชน์ให้กันเเละกันตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำเศรษฐกิจหมุนเวียน ทำให้ชาวบ้านมีผลผลิต จากการทำเกษตร
ที่จะมีผลดีในอนาคตสร้างตลาด ในครัวเรือน​
และยังสร้างรายได้ ที่มันคง อีกด้วย